THÀNH TỰU

Cập nhật
14/09/2020

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng;

Cơ quan ban hành quyết định


 

       2012

Cờ Thi đua của Bộ Quốc Phòng

Số 4973/QĐ-BQP ngày 20/12/2012 do Bộ trưởng BQPký

.

2012

Đơn vị thi đua quyết thắng

Số 17546/QĐ-BTL ngày 26/12/2012 do Chính ủy Quân chủng Hải quân ký.

2012

Bằng khen UBNDTP

Bằng khen của UBND TP hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế

.

2012

Bảng khencủa Bộ Tài Chính

Đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế và phát triển kinh tế nghành

2013

Top 100 DN Sao Vàng Đất Việt

Top 100 Sao Vàng Đất Việt

2013

Bằng khencủa Bộ Tài Chính

Đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế và phát triển kinh tế nghành

2013

Bằng khen Bộ Công Thương

Thành tích xuất sắc trong công tác hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế nghành

2013

Đơn vị thi đua quyết thắng

Số 31731/QĐ-BTL ngày 25/12/2013 do Chính ủy Quân chủng Hải quân ký.

2015

Nhận cờ thi đua từ BộTL HQ

Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

2015

Bộ TL Hải Quân tặng bằng khen

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ kinh tế Quốc phòng tiêu biểu

2015

Sao Vàng Đất Việt

Top 100 Sao Vàng Đất Việt

2016

Đón nhận HC LĐ hạngnhì

Đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Thủ tướng Chính phủ

2016

Bằng khen của QC HC

Đơn vị vững mạnh toàn diện

2016

2018


2019

Tổng công ty khen tặng

Uỷ ban chứng khoán nhà nước tặng 

Tổng công ty khen tặng

Bằng khen Tổng công ty

Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bằng khen Top 05 Doanh Nghiệp niêm yết quản trị Công Ty tốt nhất  

Danh hiệu Lao động tiên tiến

Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển giai đoạn 2017-2020
" Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau " giai đoạn 2016 - 2020 

 

 

Giới thiệu

Liên Kết Website