CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Cập nhật
28/04/2017

      Ngày 28/04/2017 tại hội trường Cảng Cát Lái 1295B Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Q2.TP.HCM. Cty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng(TCL) đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ Đông thường niên nhiệm kỳ III giai đoạn(2017 – 2022). Phiên họp nhằm báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2016. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và KH phân phối lợi nhuân năm 2017…

 

 


      Đến tham dự đại hội có đại diện Ban TGĐ Tổng Công ty Tân cảng Sài gòn, HĐQT, BKS, BGĐ Cty Tân Cảng Logistics, các Công ty chứng khoán, một số cơ quan báo đài, khách mời và đông đảo các cổ đông của công ty.

      Năm 2016, trong bối cảnh nền kinh tế  trong và ngoài nước đang đứng trước những khó khăn và thách thức.Tuy vậy, Tân Cảng Logistics vẫn giữ vững vị thế và tiếp tục tăng trưởng đạt được kế hoạch đã đề ra trong năm 2016 thể hiện qua các chỉ tiệu sau: Tổng doanh thu đạt 844,024 triệu đồng bằng 104,67% KH, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 113,410 triệu đồng bằng 100,83%KH; lợi nhuận sau thuế đạt 94,321 triệu đồng bằng  101.47 % so với Kế hoạch, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)  4,033 đ/cổ phiếu bằng  101.39 % so với Kế hoạch năm 2016. Kết quả trên đã chứng tỏ sự nỗ lực hết mình của HĐQT, Đảng ủy, BGĐ TCL nhằm thực hiện đúng cam kết, luôn tạo niềm tin cho các cổ đông của Công ty.

 

 


     Tại phiên họp, các cổ đông đã thảo luận, thống nhất, và đồng ý thông qua các báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017; báo cáo của Ban kiểm soát và biểu quyết nhiều vấn đề quan trọng khác liên quan đến mục tiêu phát triển của Tân Cảng Logistics. Bên cạnh đó một trọng những nội dung quan trọng tai Đại hội lần này trên cơ sở danh sách đề cử và ứng cử. Đại hội bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn (2017- 2022) như sau:

 

      Thành viên Hội đồng Quản trị: (5 người)

      1. Ông Nguyễn Xuân Bình
      2. Ông Võ Đắc Thiệu
      3. Ông Ngô Minh Thuấn
      4. Ông Đỗ Thanh Trường
      5. Ông Nguyễn Văn Uấn

      Thành viên Ban kiểm soát:(3 người)

     1. Vũ Thị Lan Anh
     2. Nguyễn Thị Nhu
     3. Phạm  Kim Oanh 

 

 

 

     Đại hội Đồng cổ Đông thường niên nhiệm kỳ III  (2017 – 2022) đã kết thúc tốt đẹp trong sự đồng thuận, nhất trí cao của các đại biểu cổ đông. Đây là động lực lớn cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Tân Cảng Logistics nhằm hướng đến mục tiêu trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ logistics và dịch vụ hậu cần sau Cảng tốt nhất.

 

 

Giới thiệu

Liên Kết Website