22/04/2019

      Ngày 19.04.2019 tại Hội trường Cảng Cát Lái 1295B Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái Q2.TP.HCM. Cty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (TCL)/Tan Cang logistics đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ Đông thường niên  năm 2019. Phiên họp  nhằm báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kết quả đầu tư năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuân năm 2019…

Trang 5/10

Danh mục tin

Liên Kết Website