TCL công bố giao dịch được ĐHĐCĐ TN 2024 thông qua và ông Lê Văn Cường được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Cập nhật
07/06/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn và việc ông Lê Văn Cường làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây:

Liên Kết Website