NGHỊ QUYẾT HĐQT VV GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN 2021 VÀ CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐHĐCĐ TN 2021

Cập nhật
08/04/2021

Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 và chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ TN 2021. Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link dưới đây:

Liên Kết Website