Hỗ trợ khách hàng

TB#194/TCL-KHKD ngưng phụ thu phí nâng hạ cont rỗng/hàng từ Ter CL Giang Nam vào đóng rút hàng tại bến 125 – Cảng Cát Lái áp dụng từ ngày 20.04.2019.

Cập nhật
24/04/2019

Hỗ trợ khách hàng

Liên Kết Website