© 2016 - CTY CỔ PHẦN ĐL GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG. Trụ sở: 1295B, Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam
Mã số thuế: 0304875444 - Tel: (08) 3742 3560 - Fax: (08) 3742 3206 - Email: phattriendichvu.tcl@saigonnewport.com.vn